72) BİLİRSİNİZ Kİ BİZ İHLASA EHEMMİYET VERİRİZ

72) BİLİRSİNİZ Kİ BİZ İHLASA EHEMMİYET VERİRİZ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Arıların fıtri güzelliği Fâtır-ı Hakîm’in tefekkürüne vesile olup şu muvakkat handa hesabsız rahmet eserlerini göstermekle ebedî ve sermedî âlemde hazırladığı nimetlere iştiyaka bizleri teşvik buyuran O Rahmanürrahime hadsiz hamd-ü şükür etmek gerekir. O Rahman’ın nihayetsiz kereminden dileriz ki; burada tattırdıklarını orada yedirsin. Burada gölgelerini gösterdiklerinin asıllarını o âlemde perdesiz göstersin. Burada fena perdesine sardıklarını orada hakikat nurları ile müşahedeye bizleri layık gördüğü gibi en son gayemiz olan Cemal-i bâ Kemal’in rü’yete layık gördükleri zümreye bizleri de lâyık buyursun. Âmin.

Bilirsiniz ki biz ihlasa ehemmiyet veririz. İnşallah oradaki kardeşlerle mütefekkirane okurlar ve okunanı anlar ve ona göre amel ve neşir vazifesini yaparlar.

Şeriat, kadınları camiye gitmekten de men’ eder. Ancak İstanbul’un tesiri altında kalan o havalide kadınların ve kızların, dersleri camilerde ki mahveller veya perde arkasında dinlemeleri gibi veya kendi aralarında evlerde toplanıp okumaları daha uygun olur. Eğer imkân var, başka mani veya mahsur yoksa nefs-i emmarenin serkeşane hareketine zemin hazırlamamak lazım gelir kanaatındayım.

9.11.1970

El Baki El Hubb-u fillah Muhibb-i Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 71) SEVGİ VE MUHABBET İHTİYARİ Mİ, DEVAMI NE İLEDİR? başlıklı makalemizde ehlinazar; ehlibasiret; muhabbetihtiyarimi hakkında bilgiler verilmektedir.