75) ÜSTADIN TEVECCÜH-Ü MANEVİSİNİN DEVAMI HAKKINDADIR

75) ÜSTADIN TEVECCÜH-Ü MANEVİSİNİN DEVAMI HAKKINDADIR

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Vefakâr, hâlis, uhrevî kardeşim

12 kânun-u evvel tarihli mektubunuzu dün aldım.  Münderecatından pek memnun ve mesrur oldum. Allah iki cihanda da sizi aziz edip umduğunuza nail ve korktuğunuzdan emin kılsın, âmin. Bilmukabele ramazan-ı şerifinizi tebrik eder, efrad-ı ailenizle ve sevdiklerinizle çok emsaline idrakle nail olmanızı ve füyuzatından müstefid olmanızı hassaten temenni ederim.

Şu senenin eylül ayının 21 inden ekimin son gününe kadar rahatsızlığım, yani İltifat-ı İlahi devam etti. Bu da şekva değil belki şükre sebep oldu. Lillahilhamd sizler gibi hâlis kardeşlerin mübarek duaları ile kader-i İlahinin Rahimane tecellisi o küçücük rahatsızlık nafi’ oldu. Elem-i cüzisi gitti, lezzet-i manevisi kaldı.

Vefat-ı haberinden müteessir olduğum Ağrı’daki Tahir Altınel ağabeyinizin mübarek ruhu için el fatiha.…………. Üstad hazretlerinin hastalığıma işaret etmesi benim kusurlarımdan, günahlarımdan mütevellit acınacak hakiki hastalığım olduğunu tahmin ediyorum. Allah o zatın duası ve mübarek ramazanın hürmetine benim ve bütün ihvan-ı dinimizin seyyiatını kemal-i lütuf ve keremiyle hasenata tebdil ve mağfiretiyle hakkımızda muamele buyursun, âmin. Hastalığınızın geçmiş olması haberinizden dolayı Allah’a hamd ediyorum.

Allah için muhabbet edenlere ayrılmak olmadığını takdir etmişsinizdir. Mekânın bir olmaması değil, belki bir hakiki dostun öbür âlemde bulunması bile mani-i sohbet değildir. Aziz ve mübarek üstadımı rüyada bile görmekten mahrumum. Fakat teveccüh-ü manevisinin devamını perdeli bir surette, fakat eskiden daha kuvvetli olarak, imkân buldukça yapabildiğimiz sohbetlerdeki neşeli ve ruhani zevkli acip ve manidar manaların ihtiyarsız kalbe gelerek çok nurani dakikalar kazandırması ile Lillahilhamdü velminneti anlamaktayım.

Uhrevi kardeş tabiri  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ  fermanı ile müsecceldir. Bu uhrevi kardeşlik mü’minlere İlahi bir akittir. Lillahilhamd bizler o İlahi fermana bağlıyız. Öyle ise şeksiz ve şüphesiz uhrevi kardeşiz ve Rahmet-i İlahinin vüs’atine güvenerek diyebiliriz ki; daima beraber olacağız. Bu münasebetle şunu söyleyeyim ki Cenab-ı Peygamber (s.a.v.) efendimiz hazretleri; “Hiç kimse a’mali ile cennete giremez ancak fadl-ı İlahi ile girer. Sahabe-i kiram, Ya Resulallah sizde mi öyle deyince, evet evet bende öyle fadl-ı İlahi ile cennete gireceğim” buyurmuşlardır. Bizimde bu ferman-ı nebeviden daha ileri bir cihetimiz yoktur. Öyle ise inşaallah fadl-ı İlahi ile cennete duhûle, Cemal-i Bekemal-i İlahiyi rü’yete de nail oluruz.

Hamd olsun sıhhatim halen iyidir. Ben size hayır duada kusur etmiyor ve unutmuyorum. Sizde unutmaz ve hayır duadan mahrum etmezsiniz, ümidindeyim. Aileniz efradı ve muhterem ebeveyniniz ve sevdiklerinizle manevi kazançlı ömre mazhar olmanızı temenni ederim.

17 Kânun-u evvel 1966, 4 Ramazan 1386

El Baki El Hubb-u fillah, Muhibb-i Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 74) 4 KARDEŞİN MEKTUBUNA CEVAP başlıklı makalemizde herzorluktabirkolaylık; kıyametinzamanı hakkında bilgiler verilmektedir.