94) SEKERAT HALİ BİR NEVİ AKLIN ZAYİ OLMASI DEMEKTİR

94) SEKERAT HALİ BİR NEVİ AKLIN ZAYİ OLMASI DEMEKTİR

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

 

Sevgili kardeşim,

21 Mart tarihli mektubunuza bugün cevap vermek niyetindeyim. Hadiselerden üzülmek elbette oluyor. Fakat hükmünü ancak her işi tamam ve kemaliyle yed-i kudretinde olan Allah bilir.

Kul musibete maruz kalınca;

Evvelâ: Nefsinde kusur arayacak ve bulursa istiğfar edecek.

Sâniyen: Nefsinde bir kusur bulamazsa, bu âlem dâr-ı rahat değil, belki dâr-ı imtihan ve ibtilâdır. Allah en muhterem kulları olan enbiyaya en büyük musibetleri vermiş. Enbiya olmayan evliyaya gelen musibetler onların manen terakkilerine vesile olur. Diğer avama gelenler ise “ikazat-ı ilahiyedir, keffaretüzzünubtur” diyerek şekvaya girmeyecek. Bu noktaları düşünmek ve sabırla Hâlıkın hükmünü temaşa edip onun nihayetsiz rahmetine iltica edilmek gerektir. Bizlere de ihtiyatı, tedbiri muhafaza düşer. Hizmeti terk vârid-i hâtır olamaz.

Sual: Kooperatifler vasıtası ile ev yaptırıla bilinir mi?

El Cevap: Ben bunu etraflıca bilmiyorum. Eğer içine faiz ve riba karışıyorsa yaklaşılmamalıdır. Her ne kadar bu suretle ev sahibi olanlar çoksa da haramdan esaslı hayır beklemek kâr-ı akıl değildir. Kararınıza müdahalem yoktur. Allah haramdan korusun. Helâl dairesindeki inayetlere kanaat verdirsin. Âmin.

İman-ı tahkikiyi elde eden zata Cenab-ı Hak sekerat halindeki hezeyandan dolayı af ile muamele eder. Sekerat hali bir nevi aklın zail olması demektir.

Aklının zevalinde, zâ-i ve taksiri olmadığı için mes’ul olmaz. O haldeki hezeyan onun mes’uliyetine sebep olamaz. Allah lütuf ederde ya hezeyana düşürmez veya sekeratın şiddetinden şuuru zail olmuş ise o haldeki zahirde günahın büyüklerinden sayılacak sözlerin ağzından çıkması onu mes’ul duruma sokmaz.

Bu kadar kâfi, Cenab-ı Hak muininiz, nâmeriniz, hafiziniz olsun. Hepimize dünyada yaşayış devremizde, halet-i nez’imizde, kabir, haşir ve ahiretimizde afiyet ihsan buyursun. Aziz kardeşim.

El Baki El hubbufillah

İhtiyar ahiret kardeşiniz,

Hayır duanıza muhtaç

İbrahim Hulusi

İndirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 93) MUHTELİF SUALLERE KISA CEVAPLARDIR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.