8)ÜSTAD HAZRETLERİNİN BİR TEFE’ÜLÜ

8)ÜSTAD HAZRETLERİNİN BİR TEFE’ÜLÜ

 

ÜSTAD HAZRETLERİNİN BİR TEFE’ÜLÜ

-: Üstad hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat’ından tefe’ülü var,

Hulusi Bey: Var. Kur’an’dan tefe’ül değil. Mektubat’tan tefe’ülü var. Bizim yanımızda o Sadi-i Şirazi’nin kitabından da tefe’ül etmiştir. Hepimize ayrı ayrı. Hazır olanların hepsine ayrı ayrı. Bakayım buda senin için, sizin için hepimize ayrı ayrı.

-: Bu şer’i mi? Bu tefe’ül şer’idir değil mi? Tefe’ül yapmak ser’i midir yani?

Hulusi Bey: Kur’an’dan yapmaya taraftar değiller diyor.  Kur’an’dan tefe’ül etmeye

-: Efendim tefe’ülde size neresi çıktı.

Hulusi Bey: Ne

-: Üstad hazretleri tefe’ül yaparken sizin hakkınızda tefe’ülde neresi çıktı.

Hulusi Bey: Bir şey çıktı ne bileyim.

-: Bir hatıradır Efendim.

Hulusi Bey: Asaf şeyi çıktı. Asaf Hazreti Süleyman’ın veziri, Asaf. Benim için açtığında o çıktı.

 

Bir önceki yazımız olan 7)MUALLİM CUDİ’NİN KASİDESİ VE SAHABE ZEYLİ HATIRASI başlıklı makalemizde muallimcudikasidesi hakkında bilgiler verilmektedir.